{

Sənədləşmə

Analoji şablonlar:

  • {{х}} — kvadrat mötərizə
  • {{((}} — ili fiqurlu mötərizə
  • {{(!}} — nidalı fiqurlu mötərizə