DMOZ-da Dmoz

Sənədləşmə

İstifadə qaydası

* {{dmoz| |}}

Nümunə

* {{dmoz|Arts/Animation/Anime/Titles/S/Sailor_Moon|Seylor Mun}}

Nəticə