Şablon:Konstantinlər zaman xətti

Konstansi QallNeposianHannibalianFlavi Dalmasi KiçikKrispBassianMürtəd YulianMürtəd YulianKonstantKonstantII KonstansiII KonstansiII KonstantinII KonstantinI KonstantinI KonstantinI Konstansi XlorI Konstansi Xlor