Sənədləşmə

{{Məlumat qutusu}} şablonunda daxili cədvəl fraqmenti yaratmaq üçün tətbiq olunan şablon.

Parametr nümunələri

|blok222     =
{{Məlumat qutusu/blok
 |yarımbaşlıq1  = 
 |nişan1     = 
 |mətn1      = 
 |vikiverilənlər1 = 

 |yarımbaşlıq2  = 
 |nişan2     = 
 |mətn2      = 
 |vikiverilənlər2 = 
}}