Sənədləşmə

Nümunələr

Kod Nəticə
{{minillik|3}} 3-cü minillik
{{minillik|2}} 2-ci minillik
{{minillik|1}} 1-ci minillik
{{minillik|0}} e.ə. 1-ci minillik
{{minillik|-1}} e.ə. 2-ci minillik
{{minillik|-2}} e.ə. 3-cü minillik