Şablon:Misir Tanrıları (heroqliflərdə)

Misir Tanrıları
{{{Adı}}}
istifadə şəkli

redaktə
{{ Misir Tanrıları (heroqliflərdə)
| Tam adı        = <!-- Geniş formada adı -->
| Adı          = <!-- Adı -->
| Şəxs kimi adı     = <!-- Şəxsi adı -->
| Digər adları      = <!-- Başqa adı və ya ləqəbi -->
| Erkən padşahlıq    = <!-- Erkən padşahlıq dövr yazısına əsasən -->
| Qədim padşahlıq    = <!-- Qədim padşahlıq dövr yazısına əsasən -->
| Orta padşahlıq     = <!-- Orta padşahlıq dövr yazısına əsasən -->
| Yeni padşahlıq     = <!-- Yeni padşahlıq dövr yazısına əsasən -->
| Sonrakı dövr      = <!-- Sonrakı dövr yazısına əsasən --> 
| Yunan-Roma dövrü    = <!-- Yunan-Roma dövrü yazısına əsasən -->
| heroqlif        = <!-- heroqlif yazıya əsəsən. -->
| izah          = <!-- izahı -->
| unikodu        = <!-- beynəlxalq kodu-->
| Transkripsiyası    = <!-- transkripsiyası -->
| Mənası         = <!-- mənası-->
| heroqlif1       = <!-- 1. heroqlif yazıya əsəsən. -->
| izah1         = <!-- 1. heroqlif izahı. --> 
| heroqlif2       = <!-- 2. heroqlif yazıya əsəsən. -->
| izah2         = <!-- 2. heroqlif izahı. --> 
| heroqlif3       = <!-- 3. heroqlif yazıya əsəsən. -->
| izah3         = <!-- 3. heroqlif izahı. --> 
| heroqlif4       = <!-- 4. heroqlif yazıya əsəsən. -->
| izah4         = <!-- 4. heroqlif izahı. --> 
| heroqlif5       = <!-- 5. heroqlif yazıya əsəsən. -->
| izah5         = <!-- 5. heroqlif izahı. --> 
| və ya         = <!-- eyni izahlı digər oxşar variant olduqda -->
| İdeoqram        = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən vahid olduqda -->
| İdeoqram1       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 1. -->
| İdeoqram2       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 2. -->
| İdeoqram3       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 3. -->
| İdeoqram4       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 4. -->
| İdeoqram5       = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən 5. -->
| və ya         = <!-- İdeoqram yazıya əsəsən və ya. -->
| Determinativ      = <!-- Determinativ yazıya əsasən vahid olduqda -->
| Determinativ1     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 1. -->
| Determinativ2     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 2. -->
| Determinativ3     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 3. -->
| Determinativ4     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 4. -->
| Determinativ5     = <!-- Determinativ yazıya əsasən 5. --> 
| Ehram yazısı      = <!-- Ehramlarda tapılan yazıya əsasən adı -->
| Fonetik yazıda     = <!-- Səsli vəya fonetik yazıya əsasən adı -->
| Hor          = <!-- Hor (Şahin) kimi adı -->
| Yunan         = <!-- Yunan yazısına əsasən adı -->
| Qibti         = <!-- qibti yazısına əsasən adı -->
| Mixi yazısı      = <!-- mixi yazısına əsasən adı -->
| şəkil 1        = <!-- sadəcə şəkilin adı -->
| şəkil 1 məlumat    = <!-- Şəkilin şərhi -->
| şəkil 1 miqyası    = <!-- rəqəmlərlə məsləhət olunur 200-->
| şəkil 2        = <!-- sadəcə şəkilin adı -->
| şəkil 2 məlumat    = <!-- Şəkilin şərhi -->
| şəkil 2 miqyası    = <!-- rəqəmlərlə məsləhət olunur 200-->
| şəkil 3        = <!-- sadəcə şəkilin adı -->
| şəkil 3 məlumat    = <!-- Şəkilin şərhi -->
| şəkil 3 miqyası    = <!-- rəqəmlərlə məsləhət olunur 200-->
}}