Nümunə redaktə

{{Multicol |50% |4px}}
Birinci sütunun məzmunu.
{{Multicol-break |4px}}
İkinci sütunun məzmunu.
{{Multicol-break |4px}}
Üçüncü sütunun məzmunu.
{{Multicol-end}}

Nəticə:

Birinci sütunun məzmunu.

İkinci sütunun məzmunu.

Üçüncü sütunun məzmunu.