{{{1}}}

Sənədləşmə

İstifadə qaydası

{{Nihonqo2||help=}}

Nümunə

{{Nihonqo2|Kanji}}

Nəticə

Kanji

Nümunə2

{{Nihonqo2|MOON PRIDE|help=yes}}

Nəticə2

MOON PRIDE?