Şablon:Replace

{{{1}}}

Sənədləşmə
{{replace|Verilən sətir|Dəyişdirilən alt sətir|Əvəzlənən alt sətir|sayı=Dəyişdirilmə sayı|Məntiqi bayraq}}
Axtarılan sətir: Axtarılan sətir
Dəyişilən alt sətir: Verilən sətirdə dəyişdirilməsi lazım olan alt sətir
Əvəzlənən alt sətir: Dəyişdirilməsi lazım olan sətirlə əvəzlənəcək alt sətir
count/sayı: Dəyişdirilmə sayı. Əvvəldən başlayaraq, dəqişdiriləcək alt sətirlərin sayı (susmaya görə, — daxil edilmədikdə hamısı).
Məntiqi bayraq: Susmaya görə qiyməti doğrudur (true)

Sonsuz uzunluqda sətirlərin simvollarını əvəzləmək üçün istifadə edilir.

  • {{replace|Sətirdə başdan 1-ci ə hərfi Ə ilə dəyişdirilir|ə|Ə|sayı=1}} → SƏtirdə başdan 1-ci ə hərfi Ə ilə dəyişdirilir
  • {{replace|Sətirdə başdan ilk 3 ə hərfi Ə ilə dəyişdirilir|ə|Ə|sayı=3}} → SƏtirdƏ başdan ilk 3 Ə hərfi Ə ilə dəyişdirilir
  • {{replace|Sətirdə bütün ə hərfləri Ə ilə dəyişdirilir|ə|Ə|}} → SƏtirdƏ bütün Ə hƏrflƏri Ə ilƏ dƏyişdirilir
  • {{replace|1234567890|5|x}} → 1234x67890
  • {{replace|1254565890|5|xy}} → 12xy4xy6xy890
  • {{replace|12545655555890|5|x}} → 12x4x6xxxxx890
  • {{replace|12545655555890|5|}} → 1246890
  • {{replace|12 4 6     890| |5}} → 12545655555890 ← boşluqların əvəz edilməsi
  • {{replace|12545655555890|5||count=3}} → 12465555890 ← məhdud sayda rəqəmlərin əvəz edilməsi