Şablon:Taksoqutu

Sənədləşmə

İstifadə qaydası

Köçürmək üçün:
{{Taksoqutu
 | adı            = 
 | şəkillər_şəbəkəsi     =
 | şəkil           = 
 | şəkil məlumat       = 
 | şəkilaltı yazı      = 
 | Viruslar qrupu      = 
 | bölmə           = 
 | yarımbölmə        = 
 | aləmüstü         = 
 | aləmi           = 
 | yarımaləm         = 
 | tipüstü          = 
 | tip            = 
 | yarımtip         = 
 | şöbəüstü         = 
 | şöbə           = 
 | yarımşöbə         = 
 | sinifüstü         = 
 | sinif           = 
 | yarımsinif        = 
 | dəstəüstü         = 
 | dəstə           = 
 | yarımdəstə        = 
 | infradəstə        = 
 | fəsiləüstü        = 
 | fəsilə          = 
 | yarımfəsilə        = 
 | supertriba        = 
 | triba           = 
 | yarımtriba        = 
 | cins           = 
 | yarımcins         = 
 | seksiyaüstü        = 
 | seksiya          = 
 | yarımseksiya       = 
 | növ            = 
 | yarımnöv         = 
 | ranqsız          = 
 | latınca adı        = 
 | hissənin adı       = 
 | hissənin mətni      = 
 | mühafizə         = 
 | vikinövlər        = 
 | vikianbar         = 
 | ütms           = 
 | mbmm           = 
 | arealın xəritəsi     = 
 | arealın xəritəsi haqqında = 
 | arealın xəritəsinin eni  = 
 | legenda sərhədi      = 
}}Məcburi

 • aləmi/regnumAləm: Bitkilər, Heyvanlar, Göbələklər, Protistlər, Bakteriyalar, Arxeylər, Viruslar.
 • latınca adı/latin - Taksonun beynəlxalq latın dilində adı

Qeyri məcburi

 • adı/name — qeyd olunmazsa məqalədəki ad istifadə ediləcək
 • şəkil/image file — Şəklin adı
  • şəkil məlumat/image title — Şəklin izahı
  • şəkilaltı yazı/image descr — qeyd olunmazsa məqalədəki ad istifadə ediləcək
   • şəkillər_şəbəkəsi/images_setşəkil məlumat/image file — Şəkilin adı və şəkilaltı yazı/image title — Şəkilin izahı bəndlərinin yerinə işlətməklə {{4Təsvir}} şablonunu tətbiq edərək 4 şəkil təsviri əldə etmək olar.
 • aləmüstü/superregnum — Üst aləm;
 • yarımaləm/subregnum — Alt aləm;
 • virus qrupları - Baltimora görə təsnifatdan kənar qruplar: I,II,III,IV,V,VI,VII.
 • bölmə — (boşluqlular, bilaterallar)
 • yarımbölmə — (İlkağızlılar, ikinciliağızlılar)
 • tipüstü/superphylum — Heyvanlar üçün üst tip;
 • tip/phylum — Heyvanlar üçün tip;
 • yarımtip/subphylum — Heyvanlar üçün yarımtip;
 • şöbəüstü/superdivisio — Bitkilər üçün ust şöbə;
 • şöbə/divisio — Bitkilər üçün şöbə;
 • yarımşöbə/subdivisio — Bitkilər üçün alt şöbə;
 • sinifüstü/superclassis — üst sinif
 • sinif/classis — sinif
 • yarımsinif/subclassis — yarımsinif
 • dəstəüstü/superordo — üst dəstə
 • dəstə/ordo — dəstə
 • yarımdəstə/subordo — yarımdəstə
 • infradəstə/infraordo — infradəstə
 • fəsiləüstü/superfamilia — üst fəsilə
 • fəsilə/familia — fəsilə
 • yarımfəsilə/subfamilia — altfəsilə
 • tribaüstü/supertribus — üst triba
 • triba/tribus — triba
 • yarımtriba/subtribus — yarımtriba
 • cins/genus — cins
 • yarımcins/subgenus — yarımcins
 • seksiyaüstü/supersectio — üst seksiya
 • seksiya/sectio — seksiya
 • yarımseksiya/subsectio — alt mseksiya
 • növ/species — növ
 • yarımnöv/subspecies — yarımnöv
 • ranqsız/unranked — ranqsız
 • latınca adı/latin — latın dilində adı, müəllifi
 • hissənin adı/section name — Əgər bir neçə yarımnöv mövcuddursa sadəcə Yarımnövlər yazılmalı
 • hissənin mətni/section text — Məqalədə sadalanmışdırsa Mətnə bax yazılmalı ya da bu bənddə şablonunu tətbiq etməklə sadalamaq olar
 • mühafizə- Uyğun mühafizə statusu (məsələn, NT, VU, CL, CR və s.) əlavə olunmalıdır.
 • arealın xəritəsi/range map — Areal xəritəsi (Şəkil)
  • arealın xəritəsi haqqında/range map caption — Areal xəritəsinin alt yazısı
  • arealın xəritəsinin eni/range map width — miqyası (250px, gıstərilmədikdə);
  • legenda sərhədi/range legend — Areal xəritəsində areal rənginə izah vermək üçündür (məcburi deyil), misal üçün bax: Çöl pişiyi
 • vikinövlər/wikispecies — qonşu proyektlərdə
 • vikianbar/commons — qonşu proyektlərdə
 • ütms/itis — Takson indeksi http://www.itis.gov/ ;
 • mbmm/ncbi — Takson indeksi http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/ .
Taksomaniya ranqları

Aləmüstü (domen) — Aləm — Yarımaləm — Tipüstü/Şöbəüstü — Tip/Şöbə — Yarımtip/Yarımşöbə — Sinifüstü — Sinif — Yarımsinif — İnfrasinif — Dəstəüstü/Sıraüstü — Dəstə/Sıra — Yarımdəstə/Yarımsıra — İnfradəstə — Fəsiləüstü — Fəsilə — Yarımfəsilə — Tribaüstü — Triba (biologiya) — Yarımtriba — Cins — Yarımcins — Seksiyaüstü — Seksiya — Yarımseksiya — Cərgə — Yarımcərgə — Növ — Yarımnöv — Varitet/Müxtəliflik — Yarım müxtəliflik — Forma — Yarımforma

TaksonomiyaBinominal nomenklatura

Nümunələr:

Bitkilər


?
Kiparis
yarpaq və qozaları Cupressus sempervirens
yarpaq və qozaları Cupressus sempervirens
Elmi təsnifat
Aləmi: Bitkilər
Şöbəüstü: Çılpaqtoxumlular
Şöbə: İynəyarpaqlılar
Sinif: İynəyarpaqlılar
Sıra: Küknarkimilər
Fəsilə: Sərvkimilər
Cins: Kiparis
Beynəlxalq elmi adı
Cupressus L.
Növü
Mətnə bax
{{Taksoqutu
 | adı     = Kiparis
 | şəkil  = Med Cypress.jpg
 | şəkil məlumat = Həmişəyaşıl kiparis
 | şəkilaltı yazı = yarpaq və qozaları ''[[Cupressus sempervirens]]''
 | aləmi    = Bitkilər
 | şöbəüstü = [[Gymnospermae|Çılpaqtoxumlular]]
 | şöbə   = [[Pinophyta|İynəyarpaqlılar]]
 | sinif   = [[Pinopsida|İynəyarpaqlılar]]
 | dəstə     = [[Pinales|Küknarkimilər]]
 | fəsilə   = [[Cupressaceae|Sərvkimilər]]
 | cins    = '''Kiparis'''
 | latınca adı    = {{btadı|Cupressus|[[L.]]}}
 | hissənin adı = Növü
 | hissənin mətni = ''Mətnə bax''
 | vikinövlər = Cupressus
 | vikianbar   = Category:Cupressus
 | ütms     = 183455
 | mbmm     =
}}


Heyvanlar


Kral kobrası
Erkək kral kobrasınin
Erkək kral kobrasınin
Elmi təsnifat
Aləmi: Heyvanlar
Tip: Xordalılar
Yarımtip: Onurğalılar
Sinif: Sürünənlər
Dəstə: Pullular
Yarımdəstə: İlanlar
Fəsilə: Aspidlər
Cins: Kral kobrası
Növ: Kral kobrası
Beynəlxalq elmi adı
Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)
Mühafizə statusu
Status iucn3.1 LC az.svgen:Least Concern
Az qayğı tələb edənlər
Least Concern (IUCN 3.1)Least Concern???
Areal
  Su səthi   Yayılması

  Su səthi

  Yayılması

{{Taksoqutu
 | adı     = Kral kobrası
 | şəkil  = KINGCOBRA.jpg
 | şəkilaltı yazı = Erkək kral kobrasınin 
 | aləmi    = Heyvanlar
 | tip      = [[Xordalılar]]
 | yarımtip  = [[Onurğalılar]]
 | sinif   = [[Sürünənlər]]
 | dəstə     = [[Pullular]]
 | yarımdəstə   = [[İlanlar]]
 | fəsilə   = [[Aspidlər]]
 | cins    = [[Kral kobrası]]
 | növ   = '''Kral kobrası'''
 | latınca adı  = {{btadı|Ophiophagus hannah|([[Cantor]], [[1836]])}}
 | mühafizə   = LC 
 | vikinövlər  = Ophiophagus hannah 
 | vikianbar   = Category:Ophiophagus hannah
 | ütms     = 700646
 | mbmm     = yoxdur
 | arealın xəritəsi = Distribution O. hannah.png
 | legenda sərhədi = 
}}


Viruslar


Mimiviruslar
Mimivirus
Mimivirus
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Viruslar (hüceyrəsizlər)
Aləmi: Viruslar
Qrup: İfadə xətası
Cins: Mimivirus
Növ: Mimivirus
Beynəlxalq elmi adı
Acanthamoeba polyphaga mimivirus
{{Taksoqutu 
| adı    = Mimiviruslar
| şəkil = Mimivirus.jpg
| şəkilaltı yazı = Mimivirus
| Viruslar qrupu = I
| aləmüstü = Viruslar ([[hüceyrəsizlər]])
| aləmi   = Viruslar
| fəsilə   = 
| cins    = '''Mimivirus'''
| növ   = '''Mimivirus'''
| latınca adı    = {{btadı|Acanthamoeba polyphaga mimivirus|}}
| vikinövlər = List of viruses
| ütms    = yoxdur
| mbmm    = 212035

}}


Göbələklər


Şampinyon
Elmi təsnifat
Aləmi: Göbələklər
Şöbə: Bazidiomisetlər
Yarımsinif: Agaricomycetidae
Sıra: Aqarikkimilər
Fəsilə: Şamonyonkimilər
Cins: Şampinyon
Beynəlxalq elmi adı
Agaricus L. 1753
Növləri
Mətnə bax
{{Taksoqutu
 | aləmi    = Göbələklər
 | şöbə   = [[Basidiomycota|Bazidiomisetlər]]
 | sinif   = 
 | yarımsinif  = ''[[Agaricomycetidae]]''
 | dəstə     = [[Agaricales|Aqarikkimilər]]
 | fəsilə   = [[Agaricaceae|Şamonyonkimilər]]
 | cins    = '''Şampinyon'''
 | latınca adı    = {{btadı|Agaricus|[[L.]] 1753}}
 | hissənin adı = Növləri
 | hissənin mətni = ''Mətnə bax''
 | vikinövlər = Agaricus
 | vikianbar   = Category:Agaricus
 | ütms     = yoxdur
 | mbmm     = 5340
 | adı     = Şampinyon
 |images_set = {{4Təsvir|im1=2008-08-Agaricus-Stuttgartx7.JPG|cap1=Çöl şampinyonu|im2=Agaricus bisporus mushroom.jpg|cap2=Bağ şampinyonu|im3=Kleiner Waldchampignon-1.jpg|cap3=Mrşə şampinyonu|im4=Agaricus campestris garden 050830B.JPG|cap4=Adi şampinyon}}
 | şəkilaltı yazı = yarpaq və qozaları ''[[Cupressus sempervirens]]''
}}


İbtidailər


İbtidailər
Protist collage.jpg
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Nüvəlilər
Aləmi: İbtidailər
Beynəlxalq elmi adı
Protista
Şöbələri
{{Taksoqutu
| adı = İbtidailər
| şəkil=Protist collage.jpg
| şəkilaltı yazı=
| aləmüstü=[[Nüvəlilər]]
| aləmi = İbtidailər
| latınca adı = ''Protista''
| vikianbar = Category:Protista
| vikinövlər = Protista
| hissənin adı = Şöbələri
| hissənin mətni = 
* '''[[Chromista]]''' ?
** [[Heterokontophyta]] ?
** [[Haptophyta]] ?
** [[Cryptophyta]] ?
* '''[[Alveolata]]'''
** [[Dinoflagellata]]
** [[Apicomplexa]]
** [[Ciliophora]]
* '''[[Excavata]]'''
** [[Euglenozoa]]
** [[Percolozoa]]
** [[Metamonada]]
* '''[[Rhizaria]]'''
** [[Radiolaria]]
** [[Foraminifera]]
** [[Cercozoa]]
* '''[[Amoebozoa]]'''
* '''[[Choanozoa]]'''
}}


Bakteriyalar


Bakteriyalar
Escherichia coli
Escherichia coli
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Nüvəsizlər
Aləmi: Bakteriyalar
Beynəlxalq elmi adı
Bacteria
Ştammları
{{Taksoqutu
| adı = Bakteriyalar
| şəkil = EscherichiaColi NIAID.jpg
| şəkilaltı yazı = ''[[Escherichia coli]]''
| aləmüstü = [[Nüvəsizlər]]
| aləmi = Bakteriyalar
| latınca adı = ''Bacteria''
| hissənin adı = Ştammları
| hissənin mətni = 
* [[Actinobacteria]]
* [[Aquificae]]
* [[Bacteroidetes]]/[[Chlorobi]]
* [[Chlamydiae]]/[[Verrucomicrobia]]
* [[Chloroflexi]]
* [[Chrysiogenetes]]
* [[Cyanobacteria]]
* [[Deferribacteraceae]]
* [[Deinococcus-Thermus]]
* [[Dictyoglomi]]
* [[Fibrobacteres]]/[[Acidobacteria]]
* [[Firmicutes]]
* [[Fusobacteria]]
* [[Gemmatimonadetes]]
* [[Nitrospirae]]
* [[Planctomycetes]]
* [[Proteobacteria]]
* [[Spirochaetes]]
* [[Thermodesulfobacteria]]
* [[Thermomicrobia]]
* [[Thermotogae]]
| vikinövlər = Bacteria
| vikianbar = Category:Bacteria
| ütms = 202421 
| mbmm = 2

}}


Arxeyalar


Arxeyalar
Halobacteria.jpg
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Nüvəsizlər
Aləmi: Arxeyalar
Beynəlxalq elmi adı
Archaea
Woese, Kandler & Wheelis, 1990
Tip və sinifləri
{{Taksoqutu
| adı = Arxeyalar
| aləmüstü = [[Nüvəsizlər]]
| aləmi = Arxeyalar
| şəkil = Halobacteria.jpg
| şəkilaltı yazı = 
| latınca adı = {{Btadı|Archaea|<br />[[Вёзе, Карл|Woese]], Kandler & Wheelis, [[1990]]}}
| hissənin adı = Tip və sinifləri
| hissənin mətni =
* [[Crenarchaeota]] 
* [[Euryarchaeota]] 
** [[Halobacteria]]
** [[Methanobacteria]]
** [[Methanococci]]
** [[Methanopyri]]
** [[Archaeoglobi]]
** [[Thermoplasmata]]
** [[Thermococci]]
* [[Korarchaeota]]
* [[Nanoarchaeota]]
* [[Thaumarchaeota]]
| vikinövlər = Archaea
| vikianbar = Category:Archaea
| ütms = Yoxdur
| mbmm = 2157
}}