Sənədləşmə

Bu şablon eyni tipli formatlanmış xarici keçidlər yaratmaq üçün istifadə olunur.

İstifadəsi

{{URL|1=ünvan (URL)|2=izah}}

Boz rəng istəkdən asılı parametrləri göstərir.

Kod Nəticə
{{URL|EXAMPLE.com}} example.com
{{URL|example.com}} example.com
{{URL|http://example.com}} example.com
{{URL|www.example.com}} example.com
{{URL|http://www.example.com}} example.com
{{URL|https://www.example.com}} example.com
{{URL|ftp://www.example.com}} example.com
{{URL|ftp://ftp.example.com}} ftp.example.com
{{URL|http://www.example.com/}} example.com
{{URL|http://www.example.com/path}} example.com/path
{{URL|irc://irc.example.com/channel}} irc.example.com/channel
{{URL|www.example.com/foo}} example.com/foo
{{URL|http://www.example.com/path/}} example.com/path/
{{URL|www.example.com/foo/}} example.com/foo/
{{URL|1=http://www.example.com/path?section=17}} example.com/path?section=17
{{URL|1=www.example.com/foo?page=42}} example.com/foo?page=42
{{URL|www.example.com|example.com}} example.com
{{URL|http://www.example.com/path?section=17}}
{{URL|www.example.com/foo?page=42}}
{{URL}}
{{URL||keçid}}