Şadara

taxılın həşəmdən təmizlənməsi üçün istifadə edilən alət

Şadara - taxılın həşəmdən təmizlənməsi üçün istifadə edilən alət.

Quruluşu redaktə

Bir üzünə tor çəkilmiş dairəvi taxtadan ibarət idi.

İstifadə redaktə

Şadaranın toru nisbətən böyük gözlü olduğundan, taxıl əvvəl şadarada, sonra isə xəlbirdə təmizlənirdi.

Həmçinin bax redaktə