Şahzadə Həsən

Şahzadə Həsən (1612 - 1615) — Osmanlı padşahı I Əhmədin Fatma Xatundan doğulan oğludur.