Şair

şeir yazan şəxs

Şairşeir yazan şəxs; təbiətində şeir yazmaq qabiliyyəti olan şəxs.

İstinadlar

redaktə