ŞamaşAssuriyaBabil mifologiyasında Günəş tanrısının akkadca adı. Şumer mifologiyasındakı Utudan törəmişdir.

Qədim Şərq Tanrıları
Şamaş
Mifologiya Akkad, Babil
Adının izahı Günəş
akk. Šamaš

Atası Sin (Nanna - Ay), əkiz bacısı ise İştardır (Şumerdə İnanna - Dünya).Ərəblər şəms-günəş adını bu tanrıdan götürüblər.

Xarici keçidlər redaktə