Şaquli atılmış cismlər

Şaquli istiqamətdə aşağı atılmış cisim düzxətli bərabəryeyinləşən hərəkət edir. Bu hərəkətdə cismin istənilən andakı sürətinin modulu düsturu ilə hesablanır. t müddətində gedilən yol isə düsturuyla təyin olunur Şaquli istiqamətdə yuxarı atılmış cism isə düzxətli bərabəryavaşıyan hərəkət edir. Bunun səbəbi odurki cismin hərəkət təcili ona əks yönəlmişdir Bu hərəkətdə cismin sürəti qalxma hündürlüyü isə düsturu ilə hesablanır Cismin maksimal hündürlüyə qalxma müddəti . maksimala qalxma hündürlüyün . Uçuş müddəti isə düsturu ilə hesablanır. Qeyd edək ki, cismin yerə düşmə anındakı sürəti, onun başlanğıc sürətinə bərabərdir.

  • Sürət
  • Başlanğıc sürət
  • Hündürlük
  • Zaman
  • Sərbəst düşmə təcili