• Şeybanilər - Şeybani xanlığında hakim sülalə.
  • Şeybanilər - İranın Kaşan şəhərinin ərəb mənşəli soylarından.