Şeybani xanlığı

(Şeybanilər sülaləsi səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Şeybani xanlığı (1428 - 1468, 1500 - 1599) — Çingiz xanın oğullarından Cucinin oğlu, Batının qardaşı Şeybanın sülaləsindən olan və Özbəkləri idarə edən Əbuülxeyir xan tərəfindən qurulmuş xanlıqdır.

TarixiRedaktə

1428-ci ildə qurulan Buxara xanlığı 1468-ci ildə Teymur İmperatorluğu tərəfindən yıxılmışdır. Sonra 1500-ci ildə Məhəmməd Şeybani Xan (1451-1510) tərəfindən təkrar qurulan Şeybani xanlığı (1500-1599) 1506-ci ildə Buxaranı ələ keçirmiş, mərkəzi Buxaraya köçürmüş və Buxara xanlığı olaraq xatırlanmağa başlamışdı. Bu xanlıq Özbək Xanlığı olaraq da tanınır. Şeybani, ya da Şibanoğulları Xanlığı 1599-cu ildə Həştərxan xanlığı (Astarxan xanlığı) mənşəli olan Din Məhəmməd, Baqi Məhəmməd və Qubernator Məhəmməd qardaşları tərəfindən yıxılmış və Buxara xanlığı Həştərxan hakimiyyətinin (Canı hakimiyyətinin) əlinə keçmişdir.

Şeybani xanlarıRedaktə

 • Məhəmməd Şeybani (1500-1510)
 • Köçkuncu (1510-1531)
 • Müzaffərrəddin Əbu Səid (1531-1534)
 • Əbul Qazi Übeydalla (1534-1539)
 • I Abdalla (1539-1540)
 • Əbdüllətif (1540-1552)
 • Novruz Əhməd (1552-1556)
 • I Pir Məhəmməd (1556-1561)
 • İsgəndər (1561-1583)
 • II Abdalla (1583-1598)
 • Əbdülmömin xan (1598 )
 • II Pir Məhəmməd (1598-1599 )