Şeyx İbrahim Şiləvari

Şeyx İbrahim Şiləvari — 1757-ci ildə Lənkəranın Şiləvar kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Lənkəran şəhərindəki mollaxanalardan birində almışdır. Ona məxsus olan və hazırda Lənkəran rayonunun Şilvar kəndində saxlanılan ona məxsus "Qurani-Kərimi"n səhifələri ətrafındakı əlyazmalarının oxunması nəticəsində məüyyən edilmişdir ki, bu şəxs İraqın Nəcəf şəhərində yüksək dini təhsil almışdır.

Şeyx İbrahim Şiləvari
Şeyx İbrahim Məhəmməd oğlu Şiləvari
Şeyx
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Lənkəran, Talış xanlığı
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Lənkəran, Talış xanlığı
İxtisası ilahiyyat
Dini İslam

1795-ci ildə Ağa Məhəmməd şah Qacar qoşunlarının Talış xanlığına hücumları zamanı Talış xanı Mir Mustafa xan tərəfindən vuruşmuş şilavarlılardan ibarət hərbi dəstəyə rəhbərlik etmişdir.

İbrahim Şiləvariyə Qacarlar gedəndən sonra kəndin şimalında xan tərəfindən təqribən 50-60 hektarlı torpaq sahəsi bağışlanmışdır. El arasında indi də bu ərziyə "İbrahim-məzə" deyilir.[1]

Sovet dövründə əlyazamları və əsərləri itmiş, bir qismi isə dövlət orqanları tərəfindən ələ keçirilmişdir. 1852-ci ildə 95 yaşında vəfat etmişdir.

İstinadlar

redaktə
  1. Kəlbiyev H. Şilavar (Şilvo) haqqında tarixi-etnoqrafik oçerklər. Bakı: Planet press, 2003, 150 s.