Şimal qütbü

Yer kürəsinin saat əqrəbinin əks istiqamətində fırlandığı qütb

Şimal qütbüYer kürəsinin nəzəri fırlanma oxunun Şimal yarımlığını bölən sahəyə şimal buzlu okean.

Şimal qütbü Şimal Buzlu Okeanının dərinliyi 4000 m-dən çox olmayan mərkəzi hissəsində yerləşir. Orada qalın buz qatı olur. Burada orta tempratur qışda 30° yayda 0° dərəcə olur.

Həmçinin bax

redaktə