Şinkansen (新幹線) Yaponiyada müasir və sürətli qatar növü. 1964-ci ildə işə salınmiışdır. Sürəti saatda 500 kilometrə qədər çata bilər. TokioOsaka arasını 3 saatdan az vaxta gedir. Yaponiyanın nəqliyyat və musafirət vəsilələrın içində böyük rol oynayır.

Şinkansenlər.