Şiri-Xurşid ordeni ilə təltif edilənlərin siyahısı

Shiri-xurshid.jpg

1889Redaktə

 1. Ələkbər bəy Qədimbəyov

1868Redaktə

 1. İsmayıl xan Naxçıvanski, general. 1868-ci ildə İranın II dərəcəli “Şir-e Xurşid”[1]

1869Redaktə

 1. Kəlbəli xan Naxçıvanski[2]
 2. Abbasqulu ağa Bakıxanov
 3. Hacı Zeynalabdin Tağıyev1-ci dərəcəli[3]
 4. Mirzə Fətəli Axundov2-ci və 3-cü dərəcəli[4]
 5. Yusif ağa Dadaşov2 dəfə
 6. Mirzə Cəfər Topçubaşov
 7. Məşədi İsi
 8. Mirzə Sadıq[5]
 9. Hüseyn xan Naxçıvanski 2-ci və 4-cü dərəcəli Şiri-Xurşid[6]
 10. Məhəmmədhəsən xan Müqəddəm II dərəjəli
 11. İsmayıl bəy Qazıyev, İrəvan Quberniyasının vitse-qubernatoru
 12. Ağa bəy Rüstəmbəyov[7]
 13. Yusif bəy Sultanov
 14. Yusif bəy Xanbudaqov
 15. II İsa Sultan Şahtaxtinski Üçüncü dərəcəli[8]
 16. Əbülfət ağa Şahtaxtinskiordeninin dördüncü dərəcəsilə (1889-cu il)üçüncü dərəcəli (1900-ci il)[9]
 17. İbrahim ağa Vəkilov

1884Redaktə

 1. Mirzə Hüseyn Qayıbzadə

1890Redaktə

 1. Hüseyn xan Naxçıvanski1890-cı ildə İranın üzəri IV dərəcəli “Şir-e Xurşid” ordeni ilə təltif olunmuşdur[10] 17 fevral 1901-ci ildə ikinci dəfə İranın

“Şir-e Xurşid” ordeni ilə təltif edilir. 1904-cü ildə Naxçıvanski İran şahının növbəti dəfə müşayiət edilməsində xidmətlərinə görə üçüncü dəfə “Şir-e Xurşid” ordeni ilə mükafatlandırılmışdır.

1900Redaktə

 1. Bülbülcan

1903Redaktə

 1. Talıbxan bəy Talıbxanov19 mart 1903-cü ildə 3-cü dərəcəli "Şiri-Xurşid ordeni",

İstinadlarRedaktə