Əhməd bin Harun xan Qaraxani - Şərqi Qaraxanilər dövlətinin xaqanı. 1102. ildə atası II Harun Buğra xanın ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmişdir. Hakimiyyəti illərində Qaraxanilər dövləti Abbasi xəlifəsi ilə əlaqələr qurulmuşdur. Xəlifə Mustahzırbillah (1094-1118), Əhməd Arslan xanın istəyi ilə xütbə oxuyub, onu "Nüruddevle" adlandırmışdır. 1128. ildə Qaraxitaylar dövlətini Qaşqar şəhəri yaxınlığında məğlub edən Əhməd Arslan xan, onların qərbə irəlləməsinin qarşısını aldı.

Əhməd Arslan xan Qaraxani
bayraqŞərqi Qaraxanilər dövlətinin VII xaqanı
1102 — 1130
Sələfi II Harun Buğra xan
Xələfi II İbrahim Buğra xan
Şəxsi məlumatlar
Sülalə Qaraxanilər
Atası II Harun Buğra xan
Uşağı II İbrahim Buğra xan