Əhrimən

Əhrimən, Anqra ManyuZərdüşt dinində: şər allahı, şər və zülmət mənbəyi.

Avestada Anhra-Manyu, qədim İran dilində Ahra-Manyu, şər başlanğıcının ifadəçisi və ya rəmzi. «Avesta»da və qədim fars kitabələrində qeyd olunan Anhra Manyu hərfi mənada «pisniyyətli və ya xəbis ruh» deməkdir.

Anqra Manyu zərdüştlikdə şər, zülmət və ölüm allahı, Hörmüzdün əkiz qardaşırəqibidir. Anqra Manyu hər cür günahlar yaratmışdır: cadugərlik, xəstəliklər, qocalıq, ölüm, zəhərli sürünənlərhəşəratlar; ilk insan Qaya Martanı(orta əsr eposunda Kəyumərs) məhv etmişdir. Ona tabe olan allahların - divlərin vasitəsilə fəaliyyət göstərirdi. Mitraizmin bəzi cərəyanlarında Anqra Manyu baş allah hesab olunurdu. Orta əsrlərdə Anqra Manyu Ahriman (Ahreman, Əhrimən) adlanırdı. [1]

İstinadlarRedaktə

  1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası (25 cilddə). 1-ci cild: A – Argelander (25 000 nüs.). Bakı: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi. 2009. səh. 515. ISBN 978-9952-441-02-4.