İnsanın sol əli

Əlinsanmeymunun yuxarı ətrafları.

TravmatizmEdit

İnsan həyatında fəal iştiraka görə əl ən çox travmatizmə məruz qalır.