Ələddin Çələbi

Ələddin Çələbi (Hələb1496, Ədirnə) — Osmanlı alimişeyxülislamı.

Ələddin Çələbi
ƏvvəlkiMolla Əbdülkərim
SonrakıƏfdalzadə Həmidəddin
Şəxsi məlumatlar
Doğum yeri
Vəfat tarixi
Vəfat yeri

Həyatı redaktə

Hələbdə dünyaya gəlmiş, bu səbəblə Ərəbi ləqəbiylə məşhurlaşmışdır. Burada təhsilini tamamladıqdan sonra Ədirnəyə gəldi və Molla Güranidən dərslər aldı. Daha sonra Ədirnədəki Darülhədis müdərrisi Fəxrəddin Əcəminin müridi və Bursa Kaplıca mədrəsəsinə müdərris oldu. Bu əsnada xəlvətiyyə təriqətinin məşhur simalarından Şeyx Ələddin Əlinin xidmətinə girdi. Ancaq çox keçmədən şeyx sürgün edildi və buna etiraz olaraq Ələddin Çələbi də Manisaya sürgün edildi. Burada Şahzadə Mustafanın himayəsinə girdi. Onun vasitəçiliyi ilə çox keçmədən bağışlandı və Sahn-ı səman müdərrisi oldu. 1495-ci ilin aprelində 100 axca maaşla şeyxülislamlığa gətirildi. Ancaq bu vəzifədə çox qala bilmədi və 1496-cı ilin aprelində vəfat etdi.

Mənbə redaktə

  • Âşıkpaşazâde, Târih, s. 223;
  • Mecdî, Şakaik Tercümesi, s. 171–176;
  • Mahmûd el-Kefevî, Ketâibü alâmi’l-ahyâr min fukahâi mezhebi’n-Numân el-muhtâr, Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb, nr. 690, vr. 369ª-370b;
  • Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-tevârîh, İstanbul 1279–80, II, 67;
  • Bedâyiu’l-vekayi, Moskova 1961, s. 503;
  • Devhatü’l-meşâyih, s. 12–14;
  • Sicill-i Osmânî, III, 387;
  • İlmiyye Salnâmesi, s. 339–340;
  • R. C. Reep, The Müfti of Istanbul, Oxford 1986, s. 174–187.