Əlavə qapayıcı sinir

Əlavə qapayıcı sinir (lat. Nervus obturatorius accessorius) bel kələfiniə aid III və IV bel sinirlərinin (L3L4) liflərindən təşkil olunmuşdur.

Əlavə qapayıcı sinir
Bel kələfi
Bel kələfi
Bel kələfi nə onun şaxələri
Bel kələfi nə onun şaxələri
Latınca Nervus obturatorius accessorius
Qrey subyekt 212 955
Başlanır Bel kələfi (L3-L4)
Şaxələnir MeshName =
Dorlands/Elsevier 12566307

İstinadlar redaktə


İstinadlar redaktə