Əlavə yarımtək vena

Əlavə yarımtək vena (lat. v. hemiazygos accessorius) — yuxarı II-V dal qabırğaarası venaların toplaşmasından meydana çıxan damar. Bu damar yuxarı döş fəqərələrinin sol tərəfilə aşağı gedir və yeddinci döş fəqərəsi bərabərliyində yarımtək vena ilə birləşir və ya sağa doğru dönərək tək venaya açılır. Bəzən yuxarıda ən yuxarı sol qabırğaarası vena (lat. v. intercostalis suprema sinistra) ilə anastomozlaşır.

Əlavə yarımtək vena
İnsanın venoz sisteminin diaqramı
Venous system az.jpg
Tək vena (solda), yarımtək vena (sağda aşağıda), əlavə yarımtək vena (sağda yuxarıda),
Latınca Vena hemiazygos accessoria
Qrey subyekt 172 667
Başlanır    Aşağı qabırğaarası venalar
Açılır Tək vena, yarımtək vena
Dorlands
/ Elsevier
    
12850481

İstinadlarRedaktə

MənbələrRedaktə

  • Prof. Kamil Əbdülsalam oğlu Balakişiyevin, İnsanın Normal Anatomiyası, II cild, "MAARİF" Nəşriyyatı, Bakı - 1979
  • Р. Д. Синельников. Атлас анатомии человека (4 тома)