Əliəkbərlilər

ƏliəkbərlilərNaxçıvanda yaşamış türk tayfası

Haqqında redaktə

Kəngər tayfasından olmuşlar (bax Kəngərlər). XVIII əsr-XIX əsrin ortalarına aid bəzi mənbələrdə Naxçıvan mahalında yaşayan bir sıra qol və tirələrin içərisində Əliəkbərli nəslinin ə adı çəkilir.

Mənbə redaktə

  • Naxçıvan Ensiklopediyası. Bakı. 2002. səh. 126. ISBN 5-8066-1468-9.