Əli Əliyev (filoloq)

Əli Umud oğlu Əliyev — filologiya üzrə fəlsəfə doktoru[1]

Əli Əliyev
Əli Umud oğlu Əliyev
Əli Əliyev (I).jpg
Doğum tarixi 26 noyabr 1954 (1954-11-26) (65 yaş)
Doğum yeri Ərikli, Laçın rayonu, Azərbaycan SSR
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Umud

HəyatıRedaktə

Əli Umud oğlu Əliyev 1954-cü ilin 26 noyabrda Laçın rayonunun Ərikli kəndində anadan olmuşdur.

1972-ci ildə orta məktəbi bitirib Xankəndi Pedoqoji İnstutuna qəbul olmuşdur.

1976-cı ildə instutu bitirib doğulduğu Ərikli kəndində öz ixtisası üzrə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnindən dərs deməklə əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1991-ci ildən 2000-ci ilə kimi N.Tusi adına ADPU-nin Şuşa filalında baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

2001-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Ağcabədi filialında baş müəllim işləyir.

FəaliyyətiRedaktə

Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstututunun dissertantıdır. "Qarabağ ədəbi mühiti və Mir Möhsün Nəvvabın "Təzkireyi-Nəvvab" əsəri" mövzusunda yazdığı dissertasiyasını müdafiə üçün müzakirəyə təqdim etmişdir. "Mir Möhsün Nəvvabın əsərlərinin nəşri və tədqiqi tarixindən" (Bakı 1997) kitabının müəlliflərindən biridir.

Əsər və məqalələriRedaktə

 • "Səməd Vurğun və klassik irsimiz" ("Laçın" qəzeti, 22-VI-1976")
 • "Ayın tarixi" (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədris jurnalı, Bakı-1987, № 2)
 • "Sarı Aşiqin bayatıları" ("Laçın" qəzeti 27-II-1988)
 • "Tarixin yaddaş salnaməsi" ("Laçın" qəzeti, 22XI-1991)
 • "Mir Möhsün Nəvvab" ("Laçın" qəzeti22-XI-1990)
 • "Ailə tərbiyəsi əsasdır" ("Laçın" qəzeti, 11-X-1990)
 • "Mir Möhsün Nəvvab və Fatma xanım Kəminə arasında müaşirə" ("Şuşa" qəzeti, 25-IV-1991)
 • Nizami 850 "Mənəvi xəzinə kamalın loğmanı" ("Şuşa" qəzeti, 13-XI-1991)
 • "Şölə saçan incilər" ("Şuşa qəzeti, 30-X-1991)
 • "Qarabağ ədəbi mühiti və Mir Möhsün Nəvvab" ("Yeni dünya" qəzeti 10-XI-1995)
 • Füzuli 500 "Yanğıya dönən haray" ("Aran" qəzeti, 9-IV-1995)
 • "Qrammatika dil yaratmır" ("Maarifçi" qəzeti, 10-VI-1998)
 • "Kitabi – Dədə - Qorqud" Azərbaycan xalqının qədim tarixi, söz hörgüsü və sərvətlər muzeyidir" ("Haqqın səsi" qəzeti, 01-IX-1998)
 • "Xalq anlamı, bayatı duyumu". ("Gənclik" qəzeti, 28-V-2000)
 • "Qarabağ ədəbi məclisləri" (" Xankəndi Pedoqoji İnstutu" kitabı, Bakı-2000)
 • Nəsrəddin Tusi – 800 "Elm ölkəsinin şahı", ("Gənclik " qəzeti, 11-II -2001)
 • "Daş(qaya) onqonu haqqında", ("Gənclik " qəzeti, 25-VI-2001)
 • "Ünsiyyətin görünməyən amilləri", ("Əsərlər toplusu" kitabı, Gəncə 2002)
 • "Qarabağ ədəbi mühiti və Mir Möhsün Nəvvabın "Təzkireyi-Nəvvab" əsəri" (Pedaqoji "Universitet xəbərləri" № 2 Bakı 2002)
 • "Mir Möhsün Nəvvabın çoxşaxəli fəaliyyətinin bəzi cəhətləri". ("Pedaqoji tədqiqatlar", Elmi Məqalələr məcmuəsi), № 1 (23), Bakı 2005)
 • "Təzkireyi-Nəvvab"da müəllif şeirləri, (Elmi axtarışlar, Bakı "Səda 2006)
 • "Mir Möhsüm Nəvabbın Maarifçilik fəaliyyəti"( Filologiya məsələləri, № 5 Bakı 2007)
 • "Mir Möhsün Nəvvab və klassik irsimiz", (El sözü, 2007, № 1- 2)
 • "Klassik təzgirəçilik ənənəsi və M.M.Nəvabbın " Təzkireyi Nəvvab" əsəri". (ADPU- nun xəbərləri. Bakı № 1, 2008)
 • "Hüseyin Cavid XX əsr Azərbaycan romantizmin tarixi taleyidir", (" Azad Hüquqşünas" qəzeti, 26. 11. 2008)
 • "Oğuz yurdu- Oymaqlar, Avşar eli", ("Həqiqəti və reallıq" qəzeti, 30.05. 2009)
 • "Qarabağın qara günləri" haqqında düşüncələr, ("Yurd həsrəti qəzeti, 18. 05- 10. 06- 2009)
 • "Qarabağ ədəbi mühitinin təşəkkülü və formalaşması", (Azad hüquqşünas qəzeti, 16. 05, 2009)
 • "Laçın - Qədim Oğuz yurdu" kitabı – "Avropa" nəşriyyatı. Bakı-2009.

MənbəRedaktə

 • Əli Əliyev, Laçın - Qədim Oğuz yurdu. Bakı-2009. "Avropa" nəşriyyatı. səh.109-111.

İstinadlarRedaktə

Həmçinin baxRedaktə