Əlistan Əkbərov

Əlistan Əkbərov (tam adı: Əkbərov Əlistan Hacıbaba oglu d. 5 fevral 1940, Hacıqədirli kəndi, Şamaxı rayonu, Azərbaycan SSR SSRİ) — rus və Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, dilçi, filoloq, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan alimi, əmək veteranı.

Əlistan Əkbərov
Əkbərov Əlistan Hacıbaba oglu
Ə.Əkbərov3.jpg
Doğum tarixi (81 yaş)
Doğum yeri Hacıqədirli, Şamaxı rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Atası Əkbərov Hacıbaba
Elm sahəsi filologiya
Elmi dərəcəsi fililogiya Üzrə Fəlsəfə Doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı
Təhsili S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi rəhbəri Filologiya elmləri doktoru, professor Məmməd Tağıyev
Mükafatları "Əmək veteranı" medalı

HəyatıRedaktə

Əlistan Hacıbaba oğlu Əkbərov 5 fevral 1940-cı ildə Şamaxı rayonunun Hacıqədirli kəndində anadan olmuşdur. Əli-Bayramlıda (indiki Şirvan şəhərində) 7 illik məktəbi, Hacıqabulda 9 saylı orta məktəbi, Şamaxıda M.Ə.Sabir adına Pedaqoji Texnikumu, V.İ.lenin adına Kazan Dövlət Universitetinin ali məktəblərə qəbul üzrə hazırlıq kursunu bitirmişdir. 1964-cü M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsinə qəbul olmuş,həmin il S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni Azərbaycan Dövlət Universitetinin əyani şöbəsinə köçürülmüşdür.1964-ci ildə Pedaqoji texnikumun diplomu ilə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun əyani şöbəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.

Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Şamaxı rayonunun şəhər və kənd məktəblərində müəllim, metodist, tədris üzrə direktor müavini işləmiş, Şamaxı rayon Təhsil şöbəsində məktəb inspektoru vəzifəsində çalışmışdır.

1973-1975- ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun

1993-2000- ci illərdə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Şamaxı filialının

2000-2015- ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şamaxı filialının

2015 ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialının baş müəllimidir.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

1996-ci ildə "Müasir rus ədəbi dilində köməkçi hissələrinə uyğun frazeoloji vahidlər" ("Фразеологические единицы, соотносительные со служебными частями речи и междометиями в современном русском языке") mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

.Acərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının 30 oktyabr 1996-ci il (protokol №37) Qərarı ilə Əlistan Hacıbaba oğlu Əkbərova Filologiya Elimləri Namizədi Alimlik dərəcəsi verilmişdir.[1]

Əlistan Əkbərov Leksikanın tədrisinə aid müəllimlər üçün dərs vəsəitinin, "Qədirli Tayfası, Hacı Qədir Bəy və Hacıqədirlilər" adlı onomastikaya aid monoqrafiyanın,Ümumi dilçiliyə aid tədris proqramının,Müasir Azərbaycan Dilinin Üslubiyyatı kitabının və 40-dan şox elmi,metodik və publisistik məqalənin müəllifidir.Bir çox beynəlxalq elmi və metodiki konfranslarda iştirak və çıxış etmişdir

MəqalələriRedaktə

 • Müasir rus dilinin qoşma funksiyalı frazeoloji vahidləri.M.F.Axundov adına ADRƏİ Elmi əsərləri Baki,1976
 • Rus dilinin tədrisində problem situasiyasının yaradılması.(Русский язык Азербайджанской школе) Bakı,1977
 • Müasir rus dilində bağlayıcı funksiyalı frazeoloji vahidlər.Rus dilinin aktual problemləri. Bakı,1995
 • Rus dilində nida funksiyaları.Frazeoloji vahidlər.Rus dilinin aktual probləmlərinə həsr edilmiş elmi konfrans materialları.Baki ,1996
 • Orta məktəbdə frazeoloji vahidlərin tədrisininbəzi məsələləri.BDU-nun "Dil,ədəbiyyat"beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı №6 (48) Bakı 2005
 • Azərbaycan dilçiliyinin tədqiqi tarixinə dair.AMİ-nin "Xəbərlər"i №3 Bakı 2007
 • Orta məktəbdə leksikanın tədrisi.Müəllimlər üçün vəsait.Bakı 2008
 • Ümumi Dilçilik.Proqram.Ali məktəblərin filologiya fakultələri üçün."Müəllim" nəşriyyatı. Bakı 2008
 • Ümumi Dilçilik.Proqram.Ali məktəblərin filologiya fakultələri üçün."Müəllim" nəşriyyatı. Bakı 2010
 • M.Ə.Sabir yaradıcılığında rusizmlərdən istifadə.M.Ə.Sabir (məqalələr toplusu). Bakı 2012
 • M.Ə.Sabir yaradıcılığında rusizmlərdən istifadə. AMİ-nin "Xəbərlər"i 2012 №1
 • Məhsəti rübailərinin rus dilinə tərcüməsi haqqında.AMİ-nin Xəbərlər 2013 №1
 • Şamaxının Əngəxaran qətliamında Molokan-erməni əməkdaşlığı. AMEA.Baki,22-24 may 2014.III- beynəlxalq konfransın materialları.
 • Səməd Vurğun rus ədəbiyyatında. Yeni Şirvan qazeti 1976
 • Alimin harayı.Ədalət və həqiqət qazeti 18.05.2005
 • Sənət fədaisi.Yurd həsrəti qazeti. 20.06.2009
 • Azerbaycan dilini tədrisinə yeni metodlardan istifadə. Yurd həsrəti qazeti.№6,7.2009
 • Qəni Qəmli gecəsi. Yurd həsrəti qazeti. 04.10.2010
 • Qızıla layiq kitab.Ədalət və həqiqət qazeti. 2011
 • Şamaxıda Qırmızı terror uydurmalar hədəfində.Ədalət və həqiqət qazeti.2013
 • On kitabın on cümləlik məzmunu.Ədalət və həqiqət qazeti.2013
 • Предложные фразеологизмы с зависимым окружением в родительном падеже.Azerbaycan auditoriasında rus dili tədrisinin aktual məsələləri üzrə IV Respublika ali məktəblərarası elmi-metodiki konfransın tezisləri.Bakı 1973
 • Междометные фразеологизмы современного русского литературного языка.Тезисы докладов Республиканской научной конференции на тему. "Актуальные проблемы исследования грамматического строя современного русского языка. Баку 1975
 • Междометные фразеологизмы современного русского литературного языка."Актуальные проблемы исследования грамматического строя современного русского языка."Программа выступлений Баку 1975
 • Фразеологические единицы,соотносительные с подчинительными союзами в современном русском языке. Материалы Республиканской научной конференции.Баку 1976
 • Предложные фразеологизмы с зависимым окружением в родительном падеже. Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы им. М.Ф Ахундова. Баку
 • фразеологические единицы,соотносительные с подчинительными союзами в современном русском литературном языке. Тезисы докладов Республиканской научной конференции на тему."Актуальные проблемы лексикологии и фразеологии" Баку 1976
 • Развитые творческого мышления учащихся путём создания проблемной ситуации."Русский язык и литература в Азербайджанской школе" Баку 1977 №10
 • Союзные фразеологизмы современного русского языка. Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Тезисы докладов. Баку 1994
 • К вопросу союзных фразеологизмы. Проблемы современной лингвистики. Баку 1995
 • Предложные фразеологизмы с зависимым окружением в творительном падеже современного русского языка.N.Tusi adına Şamaxı filialın IV-V elmi konfransının tezisləri.Baki,1996
 • Междометные фразеологизмы с единообразным синтаксическим окружением. N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı alimlərin IV-V konfransın materialları.Bakı 1996
 • К вопросу о предложных фразеологизмах с зависимым окружением. Ali məktəblərarası elmi-praktiki konfransın tezisləri.Baki 1996
 • К вопросу о классификации междометных фразеологизмов современного русского языка.N.Tusi adına ADPU Şamaxı filialı alimlərin IV elmi konfransının materialları.Baki,1997
 • К вопросу морфологической классификации фразеологизмов современного русского языка. N.Tusi adına ADPU-nun Şamaxı filialı alimlərin II elmi konfransının materialları.Bakı 1998
 • Педагогический труд в смысле жизни. Журнал "Русский язык и литература в Азербайджане" №4(535) Баку 1998
 • К вопросу обучения письменной речи на русском языке в Азербайджанской школе.Pedaqoji Universitet xəbərləri.Baki,2000

KitablarıRedaktə

 • Фразеологические единицы, соотносительные со служебными частями речи и междометиями в современном русском языке. Bakı 1996 Dissertasiya
 • Ümumi Dilçilik Fənni üzrə Proqram (Ali məktəblərin filologiya fakültəsinin bakalavr hazırlığı üçün) Şamaxı 2007.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 22.06.2007-ci il tarixi 837 №- li əmri ilə təsdiq edilmişdir
 • "Qədirli Tayfası, Hacı Qədir Bəy və Hacıqədirlilər" Bakı "Müəllim",2012
 • Müasir Azərbaycan dilinin üslubiyyatı Bakı 2016 359 səh.
 • Orta məktəbdə leksikanın tədrisi(müəllimlər üçün metodik vəsait)
 • Фразеологические единицы, соотносительные со служебными частями речи и междометиями в современном русском языке. Bakı 1996 Avtoreferat

İstinadlarRedaktə

 1. Filologiya üzrə Fəlsəfə doktorudur

Xarici keçidlərRedaktə