Ənsə sümüyü
Gray129.png
Ənsə sümüyü (aşağıdan görünüşü)
İnsan kəlləsi diaqramı
(yan proyeksiya)
Latınca os occipitale
Oynağı atlas fəqərəsi ilə  
Bitişir təpə, gicgah, əsas sümükləri ilə