Ərazí — Hər hansı bir sərhəd cərçivəsi ilə əhatə edilmiş səth. Ərazi kvadratmetrlə (m2) ölçülür, bundan əlavə digər ölçü vahidləri də istifadə oluna bilər:

Ar = 100 kvadratmetr
Hektar = 10 000 kvadratmetr
Kvadratkilometr = 1 000 000 kvadratmetr