Evliya Çələbi'yə görə ərciş qalasi Səlcuqlu Sultanı Qılıç Arslan tərəfindən Hicri 521 (M. 1127) ilində tikilmiçdir. Van Gölü suları altında qalmış olan qalanin sadəcə iki bədəni ayaqda qaldığından tam olaraq nə zaman yaptırıldığı bilinməməktədir. Ancaq, əsas qənaatə görə Elxanlı hökümdarı Olcaytu'nun vəziri Tacəddin Əli Şah tərafindən 14. əsrdin əccələrində inşaası başladılmışdır.

Ərciş qalası
Ölkə  Türkiyə
Şəhər Ərciş

1420 tarixində Təbriz yaxınlarında Teymuroğlu Şahruh ilə qarşılaşacağı zaman vəfat edən və cənazəsi dəvə belində Ərcişə getirilen Kara Koyunlu hükümdarı Kara Yusuf Beg'e ait olabileceği düşünülmektedir. Ancak, Qara Yusif'in cənazəsinin sağlığında tikdirmiş olduğu, Ərciş Qalası yaxınındaki Van Gölü suları altında qalmış olan Qara Yusif Zaviyəsi yanında inşa edilən kümbətə dəfnədilmiş olması daha doğru kəbul edilir.

1592 ilinə ait Van Bəylərbeyliği ile əlaqəli vəqif dəftərində; Qara Yusif'un Ərciş Qalasındakı zaviyısindı mıtfun olduğu qeyd edilmişdir.

Həmçinin bax

redaktə

Mənbə

redaktə