Ərdəbil (dəqiqləşdirmə)

Ərdəbil bu mənalarda gələ bilər: