Merge-arrows.svg Bu məqalə Kəsr məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

/ — Bu işarə Drop adlanır.

Drop sözü bir çox dillərdə anlayışlıdır. Drop işarəsinə (/) asan dildə desək << Əyri xətt >> -də deyə bilərik. Bu işarə əsasən vebdə istifadə olunur.

Məsələn: Facebook.com/