1942-ci ilin Azərbaycan filmləri


 1. 416-cı (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)
 2. Azərbaycan kolxozçusu, tank dəstəsi yaradaq! (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)
 3. Bakının müdafiəsi uğrunda (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Bəxtiyar (film, 1942) (qısametrajlı bədii film)
 5. Biz Bakını müdafiə edirik (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)
 6. İran haqqında oçerk (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Sovet pəhləvanı (film, 1942) (qısametrajlı bədii film)
 8. Sovqat (film, 1942) (qısametrajlı bədii film)
 9. Vətənin qüdrətini möhkəmləndirək (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Yazıçılar konfransı (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)
 11. Zaqafqaziya xalqlarının dostluğu (film, 1942) (qısametrajlı sənədli film)