1972-ci ilin Azərbaycan filmləri


 1. "Ağ qızıl" ustası (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 2. Arzu (film, 1972) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 8)
 3. Aşıq Ələsgər (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Azərbaycan ipəyi (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 5. Azərbaycan məktəbi yüksəlişdə (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 6. Bakı-Neapol qardaşdırlar (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 7. Balerinanın yaranması (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 8. Biz şmidçilərik (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 9. Bizim katib (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Bizim layiqli ardıcıllarımız (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 11. Çaqqal oğlu çaqqal (film, 1972) (cizgi filmi)
 12. Çempionlar məktəbi (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 13. Çobanbayatı (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 14. Dostluq bayramı (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 15. Gəncə çörəyi (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 16. Gilas ağacı (film, 1972) (qısametrajlı bədii film)
 17. Gülüstan bayatı-şiraz (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 18. Həyat bizi sınayır (film, 1972) (tammetrajlı bədii film)
 19. Həyat, sən kiminsən? (film, 1972) (qısametrajlı bədii film) (TV)
 20. Xatirələr sahili (film, 1972) (tammetrajlı bədii film)
 21. İlham (film, 1972) (cizgi filmi) (TV)
 22. İntibah (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 23. Kəpəz (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 24. Qeyri-münbit torpaqlarda pambıq bitkisi (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 25. Qızıl qaz (film, 1972) (tammetrajlı bədii film)
 26. Qocaman Xəzərin gəncliyi (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Leypsiq yarmarkasında (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 28. Mahnı qanadlarında (film, 1972) (tammetrajlı musiqili film)
 29. Mikayıl Abdullayev (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 30. Mirzə Fətəli Axundov (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 31. Muğan qızı (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 32. Nağılvari naxışlar (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 33. Nəriman Nərimanov (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 34. O, Lenini görmüşdür (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 35. Odla təmasda (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 36. Odlar yurdunun qızları (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 37. Ömrün səhifələri (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 38. Parlaq tale (film, 1972) (sənədli film)
 39. Respublikam haqqında həqiqət (film, 1972) (tammetrajlı sənədli film)
 40. Skripkanın sərgüzəşti (film, 1972) (tammetrajlı bədii film)
 41. Sovet Azərbaycanı (film, 1972) (tammetrajlı sənədli film) (TV)
 42. Suvenir (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 43. Usta Aslan (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 44. Ürək dostluğu (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 45. Var olun, qızlar... (film, 1972) (tammetrajlı bədii film)
 46. Yaxşı ad uğrunda (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 47. Yenidən səfərə (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 48. Zaqatala (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film)
 49. Zaqatalanın qızıl gülləri (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 50. Zaman haqqında, özüm haqqında (film, 1972) (tammetrajlı sənədli film)
 51. Zirvə buludu (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)
 52. Zuqulbaya gəlin (film, 1972) (qısametrajlı sənədli film) (TV)