1980-ci ilin Azərbaycan filmləri


 1. Adı sənin, dadı mənim (film, 1980) (tammetrajlı televiziya tamaşası)
 2. Axtaran tapar (film, 1980) (qısametrajlı bədii-sənədli süjet - Mozalan № 58)
 3. Anaya məktub (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 4. Anda sədaqət (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 5. Anın quruluşu (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 6. Anlamaq istəyirəm (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 7. Astara (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 8. Atamın sənəti (film, 1980) (qısametrajlı bədii süjet - Mozalan № 60)
 9. Azərbaycan məktəbinin 60 illiyi (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 10. Azərbaycanda elmi-texniki informasiyanın avtomatlaşdırılmış sistemi (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 11. Azərbaycanın əkilən otlaqları (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 12. Azərbaycanın xoşbəxt torpağı (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 13. Bulaq başında (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 14. Buta (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 15. Cücələrim (film, 1980) (cizgi filmi)
 16. Dostlar görüşəndə (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 17. Dostluq körpüləri (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 18. Eldən soruş (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 19. Gözlə məni (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 20. Günəşli salxımlar (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 21. Heyvanlarda bruselyoz və vərəmlə mübarizə (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 22. Həyat naminə (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 23. Xaqani (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 24. Xaldanda görüş (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 25. Xeyir və Şər (film, 1980) (cizgi filmi)
 26. Qırmızıbayraqlı Azərbaycan (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 27. Qızıl uçurum (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 28. Meşəyə insan gəlir (film, 1980) (cizgi filmi)
 29. Mən Xəzəri görürəm (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 30. Neft çağırır (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 31. Neft və qaz quyularının əsaslı təmiri (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 32. Neft və pambıq magistralı (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 33. Nizami Gəncəvi (film, 1980) (sənədli film)
 34. Onun bəlalı sevgisi (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 35. Pambıq toxumçuluğu (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 36. Sağ ol, dostum (film, 1980) (cizgi filmi)
 37. Sehrli ağac (film, 1980) (cizgi filmi)
 38. Səadət təranələri (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 39. Səmt küləyi (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 40. Taya (film, 1980) (cizgi filmi)
 41. Təbiətin qanunları ilə (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film) (Filmi izlə)
 42. Təkcə adanı özünlə apara bilməzsən... (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 43. Tərlan Musayeva (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 44. Torpağın mahnısı (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 45. Ustad (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film) (Filmi izlə)
 46. Uşaq səadəti bayramı (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 47. Vah!.. (film, 1980) (qısametrajlı bədii film)
 48. "Yava"nın dostları Bakıda görüşürlər (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 49. Yol əhvalatı (film, 1980) (tammetrajlı bədii film)
 50. Zaqatala (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)
 51. Zirvəyə yol (film, 1980) (qısametrajlı sənədli film)