5-ci mexanikləşdirilmiş korpus

5-ci mexanikləşdirilmiş korpus — 8 sentyabr 1942-ci ildə 22-ci tank korpusunun əsasında formlaşmışdır. 12 sentyabr 1944-cü ildə Ali Baş Komandanlığının № 0306 sərəncamına əsasən 5-ci mexanikləşdirilmiş korpus 9-cu 9-cu mexanikləşdirilmiş qvardiya korpusuna çevrilmişdir.

Korpusun tərkibi Redaktə

 • Korpusun idarəetməsi
 • 2-ci mexanikləşdirilmiş briqada
 • 9-cu mexanikləşdirilmiş briqada
 • 45-ci mexanikləşdirilmiş briqada
 • 233-cü tank briqadası

Korpusdaxili hissələr:

 • 657-ci ayrı rabitə botalyonu,27.07.1943-cü ildən
 • 39-cu ayrı sapyor botalyonu,30.10.1942-ci ildən
 • 81-ci təmir botalyonu,30.10.1942-ci ildən
 • 159-cu ayrı kimyəvi mühafizə bölüyü,27.07.1943-cü ildən
 • 6-cı ayrı mühəndis-mina bölüyü,30.10.1942-ci ildən
 • 8-ci ayrı yanacaq daşınma avtomobil nəqliyyatı bölüyü 30.10.1942-ci ildın
 • Aviaəlaqənin rabitəsi,27.07.1943-cü ildən
 • 12-ci səhra nəqliyyat corəy zavodu,27.07.1943-cu ildən
 • 1777-ci Dövlət Bankının daxılı,27.07.1943-cü ildən
 • 1817-ci hərbi poçt stansiyası,01.12.1942-ci ildən

Xarici keçidlər Redaktə