666 (dəqiqləşdirmə)

  • 666
  • 666 (ədəd) — say sistemində saylardan biridir. Altı yüz altmış beşdən sonra, altı yüz altmış yeddidən əvvəl gəlir.
  • 666 (mifologiya) — mifologiyada "Heyvan rəqəmi" və ya "İblisin rəqəmi" adlanan bu rəqəm dünyanın sonuna az qaldığına işarədir.