Ağılar bayatı şəklində olur və yas mərasimində ifa olunur. Belə şerlərdə ölümlə, əbədi ayrılıqla bağlı olaraq qəm, kədər motivləri üstünlük təşkil edir:

Əzizim, qazan ağlar,
Od yanar, qazan ağlar.
Qəriblikdə ölənin
Qəbrini qazan ağlar.

Qardaş, qardaş, ay qardaş,
Qaşın ucu yay qardaş.
Kaş ki bacın öleydi,
Deməyəydi vay qardaş.

Xarici keçidlərRedaktə