Ağır metallar - xüsusi çəkisi 4,5 q/sm3-dən artıq olan kimyəvi elementlər. 40-dan artıq - qurğuşun, kadmium, civə, sink, molibden, manqan, nikel, , kobalt, mis, vanadium, qalay və başqaları[1].

Ümumi məlumat redaktə

Ağır metalların tərkibində insan həyat üçün vacib olan metallar (sink, dəmir, manqan, mis) və orqanizm üçün toksik maddələr (kadmium, civə, qurğuşun, nikel, xrom, arsen) var. Lakin həyat üçün vacib ağır metalların konsentrasiya artıq olduqda onlar insan üçün təhlükəli olurlar. İnsan sağlamlığına təhlükəliyə görə ağır metallar 3 qrupa bölünür:

  1. I sinif - arsen, kadmium, civə, berillium, selen, qurğuşun, sink
  2. II sinif - kobalt, xrom, mis, molibden, nikel, stibium.
  3. III sinif - vanadium, barium, volfram, manqan, stronsium

Ağır metallar ətraf mühitə çirkab suları, sənaye müəssisələrinin və avtonəqliyyatın qazşəkilli tullantıları kimi daxil olur.

Xarici keçid redaktə

Həmçinin bax redaktə

İstinad redaktə

  1. Məmmədov Q.Ş, Xəlilov M.Y. Ensiklopedik ekoloji lüğət Bakı ELm, 2008