Ağa bəy Səfərəliyev

Ağa bəy Kərim bəy oğlu Səfərəliyev (?-?)-Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin üzvü

AĞA BƏY SƏFƏRƏLİYEV
Aga bey Safaraliyev.jpg
Doğum yeri Bakı
Vəfat yeri Bakı