Ağcaqala

Kəndlər
Digər
  • Ağcaqala (Şəki)Şəki rayonu ərazisində yerləşən qüllə.
  • Ağcaqala — Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası Qazax qəzasının Çəmbərək nahiyəsində qala.