Ağsu (dəqiqləşdirmə)

Dəqiqləşdirmə
Kəndlər
Çaylar
  • Ağsu — Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, indi Qafan rayonunda çay.
  • Ağsu çayı — İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, indi Vedi (Ararat) rayonunda çay.
Digər