Abadzexlər

Abadzexlər - adıgeylərin etnoqrafik qrupu. Keçmişdə ən iri adige tayfalarından biri olmuşdur. Adıgey Respublikasının Şovgen aulunda yaşayırlar. Adıgey dilinin abadzex dialektində danışırlar. Dindarları müsəlmandır. Əsas məşğuliyyətləri əkinçilik, heyvandarlıq və bağçılıqdır.

MənbəRedaktə

  • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I cild Bakı, 2009, səh,6