Adamelit — intruziv süxur.

Adamelit
Elm Geologiya

HaqqındaRedaktə

Adamelit qranit qrupuna aid olan, qranitlə qranodiorit arasında keçid intruziv süxurlardır. Plagioklazın və qələvi çöl şpatının eyni miqdarı ilə səciy­yələnir. Termin konkret süxur tipini əks etdirmədiyi üçün az işlənilir.

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.