Adduksiya (lat. adducere - içəri çəkmək, bükmək, qatlamaq) — tibbdə aşağı ətraflaryuxarı ətrafların bədənə nisbətdə hərəkət istiqamətini - bükücü hərəkəti, qatlamanı göstərən termin.