Aditilər - Günəş kultu ilə bağlı olan veda allahları (Mitra, Surya, Savitar, Vivasvat, Varuna, İndra və başqaları) qrupu. Aditinin (sanskritcə -nəhayətsiz) oğulları sayılır. sonradan Vişnu allahı onlardan ən mühümü olmuşdur. Vedalarda Aditilər göylərin hökmdarı, xaosun əleyhdarı və kosmik nizamın (rita) qoruyucuları kimi təsəvvür edilir.

Mənbə redaktə

  • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I cild, Bakı, səh.95.